Dokumentert fagkompetanse gjennom bruk av personell med fagbrev

Verdalskrana As har bestandig vært en pådriver for kompetanse og engasjement i bransjen. Derfor har nå alle våre operatører fagbrev i kran- og løfteoperasjonsfaget. Dette vil gi våre kunder en trygghet, i at vi kan levere gode krantjenester, med personell som finner de mest effektive og sikre løsningene for kundens behov. Vi ønsker å være …

Dokumentert fagkompetanse gjennom bruk av personell med fagbrev Les mer »

Demontering av rulletrapper

Det er alltid spennende med jobber hvor man har mange fag involvert i de forskjellige fasene før demonteringen kan begynne.Med god dialog mellom fagene identifiseres faremomenter, og det bestemmes hvilke tiltak som er de beste under rådende forutsetninger på byggeplassen, slik at sikkerheten ivaretas på beste måte.Etter at risikovurderingene er dokumentert før jobben starter, foretok …

Demontering av rulletrapper Les mer »