Fokus på grønn og utslippsfri teknologi

Vi ønsker i størst mulig grad å kunne bruke elektriske kraner og maskiner…